Search:

Green Flag Award home page

Login to Park Management

Park/Green Space Login

 
 

Cymraeg

WelshBanner

Gwobr y Faner Werdd 

Cynllun Gwobr y Faner Werdd yw'r meincnod safon cenedlaethol ar gyfer parciau a gofodau gwyrdd yng Nghymru a Lloegr. 
Fe'i lansiwyd gyntaf ym 1996 i gydnabod a gwobrwyo gofodau gwyrdd gorau'r wlad.  Dyfarnwyd y gwobrau cyntaf ym 1997 a, nifer o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r cynllun yn parhau i ddarparu'r meincnod gogyfer â'r ffordd y caiff ein parciau â'n gofodau gwyrdd eu mesur.  Fe'i gwelir hefyd fel ffordd o annog eraill i gyflawni safonau amgylcheddol uchel, gan osod meincnod o ragoriaeth mewn ardaloedd gwyrdd hamdden. 

Mae ceisiadau ar gyfer Gwobr y Faner Werdd yn agored i barciau/gofodau gwyrdd sydd wedi'u lleoli yng Nghymru a Lloegr.  Rydym hefyd, ar hyn o bryd, yn treialu'r cynllun yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a'r Iseldiroedd.


Joanna Friedli

Swyddog Datblygu/Development Officer

Cadwch
Gymru'n Daclus / Keep Wales Tidy
33-35
Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd, CF11 9HB
33-35
Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB

Ffôn/Tel:
029 2038 1733
Ffacs/Fax:
029 2025 6768
Symudol/mobile:
07717 456147

E-bost/E-mail:
joanna.friedli@keepwalestidy.org

Safle-wê/Website:
www.keepwalestidy.org

Managed under licence
from
Managed by

Managed in Partnership with

Supported in the
UK by
Green Heritage Site
Accreditation
Supported by
Logo Department for Communities and Local Gouvernment
Logo Keep Britain Tidy RoungLogo
Logo Keep Wales Tidy Logo Keep Northern Ireland Beautiful Logo Keep Scotland Beautiful Logo National Housing Federation Logo Federation of City Farms Community and Gardens Logo DS Smith Logo English Heritage